SPLOŠNI POGOJI DELAVNICE

Splošni pogoji prijave na strokovne dogodke (delavnice), ki jih organizira Tiskovna agencija Morel d.o.o. urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na delavnice in so za vse udeležence enaki, razen če v okviru prijave organizator določi drugače. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na delavnico. Vsaka oseba, ki se prijavi na delavnico, s prijavo potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na tej spletni strani.

Prijava na delavnico se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani Podatki na prijavnici so: ime in priimek udeleženca, kontaktni naslov e-pošta udeleženca, telefonska številka udeleženca, področje, ki udeleženca zanima, naziv podjetja, ID za DDV, ulica in hišno številka, poštna številka in kraj, telefon in e-naslov kontaktne osebe za urejanje prijav, če je druga, kot je udeleženec. Podatki označeni z *, so za pravne osebe obvezni. Prijave na delavnico sprejemamo še sedmi dan pred delavnico. Na spletni prijavnici je ob predstavitvi posameznega dogodka naveden znesek kotizacije in pogoji plačila. Naveden je popust za skupine do 7 udeležencev. Kotizacija mora biti plačana pred izvedbo delavnice na TRR pri NLB: 02013-0016900517 z obvezno navedbo sklica: mesec, leto, D (na primer: 062018D). Udeleženec delavnice na dan dogodka izkaže plačilo s potrdilom o plačilu. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na delavnici.

Za proračunske uporabnike prejšnja pogoja ne veljata. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od izdaje računa.

Odjava prijave na delavnico je mogoča le po e-pošti na naslov delavnice@revija-vita.com šest delovnih dni pred dogodkom. V primeru pravočasne odjave vrnemo 50 % kotizacije, lahko pa izstavimo dobropis v vrednosti 100 % plačane kotizacije, ki se poračuna pri udeležbi na naslednji delavnici. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na delavnici ne vračamo kotizacije. Sobota, nedelja, prazniki (dela prosti dnevi v Sloveniji) se ne štejejo v rok odpovedi.

Organizator si pridržuje pravico do delne prilagoditve napovedanega programa delavnice, spremembe datuma in lokacije dogodka, ter do odpovedi delavnice, če je prijavljenih manj kot pet (5) udeležencev.

Tiskovna agencija Morel se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke iz spletne prijavnice skrbno hranila in uporabila samo za potrebe evalvacije delavnice in dela organizacijskega odbora delavnic. Podatkov nikoli ne bo posredovala tretjim osebam ali uporabila za marketinške raziskave.

Prijavitelj na delavnico, na listo prisotnih, s podpisom dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov iz spletne prijavnice in lahko kadarkoli zahteva trajno ali začasno ustavitev obdelave. Ima pravico s pisnim opozorilom spremeniti, popraviti, posodobiti in si ogledati svoje osebne podatke.

Vsebina predavanj na delavnici izraža izključno stališča predavateljev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni predavatelji, ali podjetja Tiskovne agencije Morel d.o.o.

ZASEBNOST IN ZBIRANJE PODATKOV

Spletna stran za svoje delovanje ne zbira nobenih podatkov o uporabnikih ali uporablja piškotkov, ki bi omogočali osebno identifikacijo. Osebne podatke prijav shranjujemo s pomočjo baze v Google Form, do katere imajo dostop samo osebe za obdelavo prijav in računovodstvo.
Za spremljanje statistike spletne strani in izboljšave uporabniške izkušnje uporabljamo orodje Google Analytics, pri katerem je nastavljeno, da podatke o posameznih uporabnikih beleži 26 mesecev. Mi dostopamo samo do poročil orodja Google Analytics, kar nam onemogoča osebno identifikacijo uporabnikov.