Ozaveščen uporabnik nadzoruje svoje osebne podatke

KDAJ (prvi del) :

23 januar 2020

OB:

16.00-20.00

KDAJ (drugi del):

30 januar 2020

OB:

16.00-20.00

KJE:

Tehnološki park, predavalnica B1

NASLOV:

Tehnološki park 19, Ljubljana

OPIS:

Vsesplošna raba informacijske tehnologije je prisilila zakonodajalce evropskih držav k posodabljanju sistema varstva osebnih podatkov. V Sloveniji sledimo tem trendom, k temu pa nas zavezuje novo sprejeta Uredba evropskega parlamenta – GDPR. Smo v procesu sprejetja novega zakona ZVOP- 2, ki bo pravno zadostil novi uredbi o varstvu osebnih podatkov in posameznikov pri obdelavi ter prostega pretoka takih podatkov.

GDPR ni grožnja, je priložnost s katero bomo dosegli standardizacijo varstva osebnih podatkov po vsem svetu. Potrošniki morajo izboljšati uporabniške izkušnje, zaupanje v digitalna podjetja se bo vrnila. GDPR se zdi malo strašen, vendar, ko se odločimo, da ga sprejmemo kot priložnost za izboljšanje upravljanja s podatki smo prepričani, da bodo pridobljene koristi prevladovale nad vloženimi stroški.

PROGRAM:

  1. sklop: Osnovni pojmi, ki jih uredba opredeljuje.
  2. sklop: Vprašanja na katera si mora odgovoriti vsaka organizacija, da preveri svojo skladnost z GDPR.
  3. sklop: Koraki, ki jih je potrebno prehoditi, da smo v organizaciji skladni z Uredbo EU 2016/679.
  4. sklop: Vloga in naloge DPO (odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov).
  5. sklop: Predstavitev orodja, ki nam pomaga spremljati zahtevke fizičnih oseb ter privolitev v organizaciji.
  6. sklop: Pogovor o konkretnih -praktičnih primerih, ki zanimajo udeležence.

KOTIZACIJA

Kotizacija za obe srečanje je 250 evrov z DDV / za udeleženca. Skupinski prijavi več kot 7 udeležencev se prizna 10 % popust.


Odjave upoštevamo najkasneje šest dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne vračamo.

 

O PREDAVATELJU

Boris Mori je 21. januarja 2018 končal izobraževanje za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Data protecion officer (DPO) glede na General Data Protection Regulation, ki ga je organiziralo podjetje Bureau Veritas iz Ljubljane, Slovenije (pooblaščeni izpitni center, s strani CEPAS Italija). Certificiranje je potekalo po shemi SCH 73. Po opravljenem zaključnem izpitu je pridobil mednarodni veljavni certifikat DPO shemi SCH, izdan s strani certifikta –CEPAS iz Milana. Boris Mori je zaposlen kot CEO pri Mits d.o.o., ki se ukvarja z optimizacijo procesov in varovanjem podatkov.

Nazaj na vsa srečanja...